Skip to main content
Skip table of contents

Ovládače žalúzií/roliet

Opis

Tlačidlá na ovládanie motora sú k dispozícii ako ovládanie pre 1 motor (tri akčné tlačidlá) alebo ovládanie pre 2 motory (2 x tri akčné tlačidlá). Umožňujú používateľovi ovládať motory jedného, resp. dvoch sťahovacích roliet, žalúzií alebo vodorovných žalúzií integrovaných v inštalácii Niko Home Control.

Prehľad


Prevádzka

Špecifické akčné tlačidlá na každom ovládači sú zoradené v skupine po troch. Každá skupina sa skladá z nasledujúcich tlačidiel: „A“, „B“ a „C“.

Akčné tlačidlá so stavovou LED indikujú, v ktorom smere otáčania bol alebo nebol dosiahnutý koniec. LED diódy môžu byť naprogramované tak, aby sa rozsvietili, keď bol alebo nebol dosiahnutý koniec. To možno určiť v programovacom softvéri.

Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad všetkých funkcií akčných tlačidiel.

Stav „pred“

Akcia

Stav „po“

Žiaden pohyb

Krátko stlačte tlačidlo „A“ (< 0,4 s)

Úplne otvorený/pohyb smerom nahor

Žiaden pohyb

Krátko stlačte tlačidlo „B“ (< 0,4 s)

Požadované nastavenie (štandardne 50%)

Žiaden pohyb

Krátko stlačte tlačidlo „C“ (< 0,4 s)

Úplne zatvorený/pohyb smerom nadol

Žiaden pohyb

Držte stlačené tlačidlo „A“ (≥ 0,4 s)

Otvoriť/pohyb smerom nahor, kým nepustíte tlačidlo.

Žiaden pohyb

Držte stlačené tlačidlo „B“ (> 3 s)

Aktuálna poloha je teraz uložená ako požadované nastavenie.

Žiaden pohyb

Držte stlačené tlačidlo „C“ (≥ 0,4 s)

Zatvoriť/pohyb smerom nadol, kým nepustíte tlačidlo.

V pohybe

Krátko stlačte tlačidlo „A“ (< 0,4 s)

Zastaviť

V pohybe

Krátko stlačte tlačidlo „B“ (< 0,4 s)

Zastaviť

V pohybe

Krátko stlačte tlačidlo „C“ (< 0,4 s)

Zastaviť

V pohybe

Držte stlačené tlačidlo „A“ (≥ 0,4 s)

Zastaviť

V pohybe

Držte stlačené tlačidlo „B“ (≥ 0,4 s)

Zastaviť

V pohybe

Držte stlačené tlačidlo „C“ (≥ 0,4 s)

Zastaviť

Inštalácia

Tlačidlo má jednoduchý nacvakávací mechanizmus pre nástenné ovládače na zbernicovú kabeláž.
Na inštaláciu jedného tlačidla potrebujete nasledujúce položky:

  • zapustenú montážnu krabicu (A)
  • jednoduchú nástennú montážnu dosku (550-14110 alebo 550-141x6) alebo viacnásobnú nástennú montážnu dosku (550-14106 alebo 550-140xx) (B)
  • tlačidlo (C)
  • čelný panel (D)
  • ak inštalujete viacnásobnú nástennú montážnu dosku, budete potrebovať aj pripojovaciu jednotku (550-14090).
  • Môžete použiť jednu zapustenú montážnu krabicu na inštalovanie viacerých tlačidiel (až tri horizontálne alebo vertikálne) na jednom mieste.
  • Nástenné montážne dosky sú dostupné v prevedení s rozperkami alebo skrutkami. 

Tlačidlo namontujete tak, že pripojovaciu jednotku zatlačíte na Niko Home Control nástennú montážnu dosku tak, aby pevne zacvakla na mieste.
Automaticky sa pripojí k zbernici Niko Home Control prostredníctvom dvoch kontaktných pružín.
Dávajte pozor na orientáciu tlačidla: pružinové kontakty by mali byť naspodku.
Na záver namontujte čelný panel (D) na dosku plošného spoja prostredníctvom mechanizmu SnapFit.

A. Jedna zapustená montážna krabica (nie je produktom spoločnosti Niko)

B. Jednoduchá nástenná montážna doska

C. Tlačidlo

D. Čelný panel

Montážna schéma pre jednoduché nástenné montážne dosky

Technické údaje

  • prevádzkové napätie 26 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)
  • prevádzková teplota: 0 až 50°C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.