Skip to main content
Skip table of contents

Odstraňovanie problémov s USB RF rozhraním

ProblémRiešenie
Bezdrôtové ovládanie nefunguje.
  • Skontroluje, či ovládače v dosahu signálnu Easywave. Na určenie intenzity bezdrôtového signálu v danej oblasti je možné použiť diagnostický prístroj (05-370). Zariadenie dokáže rozpoznať všetky 868,3 MHz signály. Deväť LED kontroliek na zariadení indikuje kvalitu prijímaných signálov alebo intenzitu všetkých rušivých signálov.
  • V programovacom softvéri Niko Home Control skontrolujte:
    • Pridali ste modul pre USB RF rozhranie v ponuke Vybavenie rozvádzača.
    • Nahrali ste projekt do elektroinštalácie.

DIN modul pre RF rozhranie Easywave (550-00610) som nahradil USB RF rozhraním. Bezdrôtové ovládanie prestalo fungovať.

V programovacom softvéri Niko Home Control preadresujte všetky bezdrôtové ovládača Easywave v elektroinštalácii a nahrajte tento projekt do elektroinštalácie.

Ďalšie informácie nájdete v manuáli k softvéru Niko Home Control II > Ponuka Adresovanie > Adresovanie modulov.

Pridal som USB RF rozhranie, pričom som modul pre RF rozhranie Easywave (550-00610)nechal na pôvodnom mieste. Keď som odstránil rozhranie USB RF, DIN modul pre RF rozhranie Easywave (550-00610) sa nestal hlavným modulom.

Cez programovací softvér Niko Home Control odstráňte rozhranie USB RF z rozvádzača a nahrajte projekt do elektroinštalácie.

Ďalšie informácie nájdete v manuáli k softvéru Niko Home Control II > Vybavenie rozvádzača > Odstránenie modulu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.