Skip to main content
Skip table of contents

Odstraňovanie problémov a odporúčania pre Wi-Fi (24 V)

Odstraňovanie problémov

Najprv vykonajte nasledujúce všeobecné kontroly:

Skontrolujte

Poznámka:

1

Bola v zariadení Digital black nakonfigurovaná správna sieť Wi-Fi (SSID)?


2

Zadali ste správne heslo? Nebolo heslo nedávno zemenené?


3

Uistite sa, že zariadenie Digital black je v rovnakej sieti ako Niko Home Controller connnected controller alebo smart hub (t. j. smerovač Wi-Fi alebo prístupový bod, ku ktorému je zariadenie Digital black pripojené, musí byť súčasťou rovnakej siete LAN ako connected controller alebo smart hub).


4

Skontrolujte, či nedochádza k rušeniu inými zariadeniami (napr. mikrovlnkami, detskými monitormi, bezdrôtovými telefónmi...)

Príznaky

 • Zariadenie vykazuje problémy pri pripájaní počas nastavovania

 • Opakovane sa odpojuje a znovu pripája k sieti Wi-Fi

 • Zariadenie je v aplikácii zobrazené ako „offline“, ale automaticky sa znovu pripojí

 • Zariadenie reaguje počas opätovnej konfigurácie pomaly

Pozrite si aj: https://support.google.com/googlenest/answer/9276282?%20hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid%20from%20Google%20Nest%20Help

5

Uistite sa, že signál Wi-Fi nie je blokovaný iným nábytkom alebo domácimi spotrebičmi (ako napr. radiátory, akváriá, televízory...)Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, prejdite na pokročilejšie kontroly (týkajúce sa známych obmedzení produktu a jeho interakcií):

Problém

Akcia

1

Nie je kompatibilné s Wi-Fi 5 (5GHz)

 • Nepoužívajte pásmové riadenie

 • Nepripájajte zariadenie k 5 GHz prístupovým bodom

 • Uistite sa, či je povolená sieť Wi-Fi 2,4 GHz

 • Uistite sa, že je SSID použitý pre prístupové body 2,4 GHz

2

Nie je kompatibilné s Wi-Fi 6 (napr. Proximus Internet Box)

 • Kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Proximus, keďže tento problém nesúvisí s jednotkou Digital black

3

Nie je kompatibilné s WPA3

 • Uistite sa, že SSID podporuje WPA2

 • Pripojenie k WPA2 použite len v prípade, že zmiešaný režim WPA2/WPA3 nefunguje

4

Nie je kompatibilné s chránenými riadiacimi rámcami (Protected Management Frames – MFP alebo PMF)


 • Skontrolujte, či je funkcia MFP (alebo PMF) pre vybranú sieť Wi-Fi/SSID nastavená na „voliteľnú“ možnosť Ak problém pretrváva, deaktivujte MFP pre vybranú sieť Wi-Fi

5

Nie je kompatibilné s WPA2 Enterprise

 • Uistite sa, že SSID podporuje WPA2

6

Nie je kompatibilné s WPA3 Enterprise

 • Uistite sa, že SSID podporuje WPA2

7

Nie je kompatibilné s otvorenými  sieťami

 • Uistite sa, že SSID podporuje WPA2

8

Nie je kompatibilné s WEP

 • Uistite sa, že SSID podporuje WPA2


Odkazy na stránky pre odstraňovanie problémov z jednotlivých značiek sietí Wi-Fi

Značka

Opis

Prepojiť

Ubiquiti UniFi

Rôzne tipy týkajúce sa nastavení súvisiacich s Ubiquity Unifi, ktoré môžu ovplyvniť pripojenie

https://help.ui.com/hc/en-us/articles/221029967-UniFi-Troubleshooting-Connectivity-Issues

Ubiquiti UniFi

Odstraňovanie problémov s rýchlosťou  

https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012947634

Ubiquiti UniFi

Zaznamenávanie informácií o ladení

https://help.ui.com/hc/en-us/articles/227129127

Cisco Meraki

Odstraňovanie problémov  so slabým výkonom  siete Wi-Fi

https://documentation.meraki.com/MR/WiFi_Basics_and_Best_Practices/Tools_for_Troubleshooting_Poor_Wireless_Performance

Cisco Meraki

Odstraňovanie problémov s bezdrôtovým pripojením

https://documentation.meraki.com/MR/Wireless_Troubleshooting/Wireless_Issue_Resolution_Guide

TP-Link

Databáza poznatkov o Wi-Fi v celej domácnosti

https://community.tp-link.com/us/home/kb

TP-LInk

Databáza poznatkov o routeri Wi-Fi

https://community.tp-link.com/us/home/kb/625

Netgear Orbi

Odstraňovanie problémov s hlavnou stránkou  routera Netgear Orbi

https://www.netgear.com/support/product/orbi.aspx

Netatmo

Sprievodca odstraňovaním pokročilých problémov v sieti

https://helpcenter.netatmo.com/en-us/smart-video-doorbell/connection-network/advanced-network-troubleshooting-guide

Telenet

Návod na odstraňovanie problémov s Telenet Wi-Fi

https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/ik-heb-een-probleem-met-mijn-draadloze-internetverbinding-wifi/

Proximus

Rady na zlepšenie Wi-Fi a internetu

https://www.proximus.be/support/en/id_sfaqr_wifi_trouble/personal/support/internet/internet-at-home/wi-fi-network/10-tips-to-improve-your-wi-fi-and-internet.html

Cisco

Pomocný hárok na odstraňovanie problémov so sieťou Wi-Fi

https://community.cisco.com/t5/wireless-mobility-knowledge-base/wifi-troubleshooting-cheat-sheet/ta-p/3108889

Fortinet

Problémy s intenzitou signálu Fortinet Wi-Fi

https://docs.fortinet.com/document/fortiap/7.0.4/fortiwifi-and-fortiap-configuration-guide/68434/signal-strength-issues

Fortinet

Všeobecné odstraňovanie problémov s Fortinet FortiWiFi

https://docs.fortinet.com/document/fortiap/7.0.4/fortiwifi-and-fortiap-configuration-guide/692236/troubleshooting

Sonos

Problémy s nastavením bezdrôtového pripojenia

https://support.sonos.com/s/article/2894?language=en_US

Sonos

Kompatibilita produktov Sonos  s Wi-Fi štandardmi

https://support.sonos.com/s/article/126?language=en_US

Google Nest

Odstraňovanie problémov s termostatom Google Nest

https://support.google.com/googlenest/answer/9249211?hl=en&ref_topic=9362023

Google Nest

Odstraňovanie problémov s bezdrôtovým rušením

https://support.google.com/googlenest/answer/9276282

Ring

Pochopenie RSSI a intenzity bezdrôtového signálu

(obsahuje praktické rady týkajúce sa umiestnenia nábytku...)

https://support.ring.com/hc/nl/articles/217271526-RSSI-en-draadloze-signaalsterkte-begrijpen

Cisco Meraki

Zdroje rušenia Wi-Fi  (mikrovlnky ...)

https://documentation.meraki.com/MR/Wi-Fi_Basics_and_Best_Practices/Common_Sources_of_Wireless_Interference

CWNP TV

Všeobecné osvedčené postupy pri roamingu

 https://www.youtube.com/watch?v=4ahOnG76HvQ

/

Usmernenia pre umiestnenie prístupového bodu 

https://solutionsreview.com/wireless-network/access-point-placement-6-guidelines-for-successful-installation/

UniFi

Rádiové modely antény Wi-Fi

https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115012664088-UniFi-Introduction-to-Antenna-Radiation-Patterns

UniFi

Plánovanie a ladenie Používanie zariadenia Digital black v sieťovom prostredí Ubiquiti/Unify

Wi-Fi odporúčania

 • Deaktivovanie automatických aktualizácií pre prístupové body

  • Aktualizácie by sa mali vykonávať len vtedy, ak zariadenie už nefunguje

 • Nastavte úroveň výkonu TX na „Medium“ (stredné) a nie „High“ (vysoké) alebo „Auto“

  • Úroveň výkonu AP-TX by sa mala znížiť, aby sa znížilo rušenie a zabezpečilo stabilné pripojenie k sieťovému zariadeniu.

 • Používajte iba kanály 1, 6 a 11

  • To vám umožní znížiť rušenie

 • Uistite sa, že je vypnuté riadenie pásma „Band Steering“

  • Takto môžete ľahšie pristupovať k sieti, ak nepodporuje 5G

 • Nastavenie DTIM na „Static 1.3“ a min. rýchlosť prenosu dát na „static 1Mbps“.

  • Tieto pevné hodnoty umožňujú doterajším klientom jednoducho komunikovať prostredníctvom siete

 • Uistite sa, že rozsah DHCP je nastavený na viac ako 230 adries

  • Tým sa zaručí, že sieťové zariadenia budú mať k dispozícii IP adresy.

 • Deaktivovanie MFP

  • Uistite sa, že toto nastavenie je nastavené na „Disabled“ (deaktivované) alebo „Optional“ (voliteľné), pretože Digital black nepodporuje PMF.

 • Rezervujte IP adresy pre zariadenia Niko

  • Tým sa zaručí, že Niko zariadenia budú mať k dispozícii IP adresy.

 • Používajte router USG namiesto routeru poskytovaného poskytovateľom internetových služieb

  • To zabezpečí stabilnejšiu sieť

 • Uistite sa, že intenzita siete na zariadení Digital black nie je nižšia ako -75 dBm

  • Označte jednu z troch kariet v pravom hornom rohu displeja a trikrát po sebe kliknite na pixel vpravo hore

Odstraňovanie problémov

Zariadenie

Problém

Príčina

Akcia

1

Všeobecné

Nežiaduce účinky uzamknutia prístupového bodu

 • Intenzita signálu sa môže v domácnostiach líšiť, a to aj v prípade pevných (namontovaných) zariadení.

 • Deaktivovanie uzamykania prístupového bodu (access point - AP) pre všetky zariadenia Wi-Fi

 • Uistite sa, že zariadenie/klient Wi-Fi si môže vybrať prístupový bod v závislosti od intenzity signálu, aby bola zaručená redundancia.

 • Ak inštalátor trvá na použití uzamykania prístupového bodu (AP), je potrebné pre klientské zariadenie počítať aspoň s dvoma možnosťami roamingu prístupového bodu. V opačnom prípade môže dôjsť k problémom pri aktualizácii softvéru prístupového bodu

 • Skontrolujte nastavenia uzamykania prístupového bodu

 • V prípade prístupového bodu UniFi deaktivujte v nastaveniach klientskeho zariadenia funkciu „Lock to Access Point“ (uzamknúť prístupový bod).

2

Všeobecné

Centrálne riadenie RSSI nie je povolené

 • Centrálne riadenie RSSI vo viacerých prípadoch odsunie zariadenia, ako je v skutočnosti potrebné

 • Klientské zariadenia majú najlepší „prehľad“ o intenzite príjmu signálu.

 • V závislosti od routeru vypnite alebo nepoužívajte úroveň riadenia RSSI

 • V sieti UniFi vypnite v nastaveniach zariadenia/prístupového bodu funkciu „Minimum RSSI“.

3

Digital black

Asymetrická intenzita signálu

 • Moderné prístupové body môžu mať vysokú intenzitu signálu TX, vďaka čomu ich zariadenie Digital black ľahko nájde a udelí im vysoké umiestnenie v zozname BSSID, keďže však zariadenie Digital black nemá podobnú intenzitu signálu TX, komunikačná cesta medzi zariadením Digital black a prístupovými bodmi sa môže narušiť. To môže viesť k odpojeniu zariadenia Digital black a hľadaniu potenciálne lepšieho prístupového bodu. 

 • Maximálny výkon rádiovej frekvencie zariadenia Digital black je oficiálne nastavený na 15,19 dBm. V priemere je táto hodnota nižšia (približne 12 dBm)

 • Uistite sa, že výkon TX prístupového bodu zodpovedá „najmenej výkonnému“ klientovi Wi-Fi. Pozrite si aj: https://docs.fortinet.com/product/fortiap/7.4.
  0.4/fortiwifi-and-fortiap-configuration-guide/68434/signal-strength-issues

 • Znížte intenzitu signálu prístupového bodu, aby zariadenie Digital black mohlo vybrať vhodnejší prístupový bod. Určenie vhodnej intenzity signálu môže chvíľu trvať, pretože závisí od prístupového bodu a fyzického prostredia budovy.

 • Nekonfigurujte prístupové body tak, aby používali vysoké výstupné/prenosové intenzity, pretože to môže viesť k častému odpojovaniu.

 • V sieti UniFi môže podobná situácia s nevyváženosťou úrovne intenzity TX nastať aj v prípade používania notebooku, ktorý síce dokáže detegovať prístupový bod, ale jeho intenzita
  signálu môže byť nedostatočná na riadny príjem.

4

Digital black5

Digital black

Manuálne Wi-Fi nastavenia sú prepísané


 • Wi-Fi AI by malo byť deaktivované v sieti UniFi

Pozrite si databázu poznatkov dodávateľa pre získanie odporúčaní

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.