Skip to main content
Skip table of contents

Inštalácia inteligentnej zástrčky

Dosah signálu

  Inteligentná zástrčka  Zigbee ® neruší prevádzku zariadení ovládaných cez diaľkový ovládač, ako napr. televízora a video a audio systémov. Dosah v interiéri je ± 10 m. Na otvorených priestranstvách je dosah 30 metrov. Dosah  inteligentnej zástrčky Zigbee®  závisí od použitých stavebných materiálov.

Ďalšie informácie nájdete v časti Zigbee ® základné princípy siete.

Zapojenie

Manuálne použitieSmart použitie

Inštalácia
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.