Skip to main content
Skip table of contents

Bezdrôtový detektor pohybu, Zigbee®

Opis

Bezdrôtový detektor pohybu môžete použiť na ovládanie iných spínacích kontaktov. Napríklad, ak bude zaznamenaný pohyb, môžete spínať kontakt iného smart spínača, stmievača alebo kontakt motora.

Keďže detektor pohybu je napájaný gombíkovou batériou a je dodávaný so samolepiacou montážnou doskou, môžete ju ľahko namontovať kdekoľvek.

Tento detektor pohybu môžete použiť len v kombinácii s bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control (552-00001). Vďaka tomu môžete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control nakonfigurovať ďalšie funkcie.


Prehľad

552-80401

Uvedenie do prevádzky

Inštalácia

Demontáž

Odstraňovanie problémov

Problém

Možná príčina

Navrhované riešenie

Detektor nezaznamenáva pohybBatéria je vybitá (hlásenie aplikácie o poruche)Vymeňte batériu

Detektor je mimo dosahuUmiestnite smart hub bližšie k detektoru

Detektor nie je nakonfigurovaný

Stlačte tlačidlo reset a znovu ho nakonfigurujte v priebehu 3 minút


Detektor je namontovaný opačneSprávne namontujte detektor
Červené LED nebliká a detektor nezaznamenáva pohybDetektorStlačte tlačidlo pre reset a (znovu) nakonfigurujte detektor

Po detegovaní pohybu prejde detektor pohybu na jednu sekundu do aktívneho režimu.
Táto hodnota je pevne zakódovaná v detektore pohybu a nie je možné ju zmeniť. Ak detektor pohybu nie je v aktívnom režime, je v režime „spánku“, aby šetril batériu.
Ak je detektor v režime spánku, možno na stránke diagnostiky programovacieho softvéru Niko Home Control uvidíte nasledujúce upozornenie: „Nie je možné vytvoriť spojenie“.

Technické údaje

Rozmery v mm

Prehľad systému

Oblasť snímania

Špecifikácie

ŠpecifikáciaHodnota
Katalógové číslo552-80401
NapájanieBatéria: CR2450
Montážny postupMontáž na stenu
Montážna výška250 - 280 cm
Hmotnosť69 g
Prevádzková teplota0 – 40 °C
Rozmery (V x Š x H)51 x 51 x 34 mm
Stupeň ochrany:IP20
Upravenie nastaveníProgramovací softvér Niko Home Control
Maximálny dosah na otvorenom priestranstve (z detektora na smart hub)30 m
Maximálny dosah v interiéri (z detektora na smart hub)10 m
Komunikačný protokolZigbee® 3.0
Prevádzková frekvencia2,4 GHz
Max. frekvenčný výkon7 dBm / 5 mW
OznačenieCE, WEEE
Životnosť batérie

Približne 2 roky pri 10 zapnutiach za deň
(v prípade že batéria je „nová“ alebo plne nabitá, keď detektor pohybu použijete po prvýkrát)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.