Skip to main content
Skip table of contents

Analógový vstupný modul

Opis

Pomocou analógového snímacieho modulu je možné k inštalácii Niko Home Control pripojiť až tri vonkajšie analógové snímače.
Snímače musia byť vhodné na použitie v aplikáciách s bezpečným nízkym napätím (SELV).
Tento typ snímača sa používa na meranie slnečného žiarenia, vetra, dažďa, CO2, vlhkosti a teploty. V závislosti od nameraných
hodnôt je možné automaticky ovládať napríklad žalúzie, rolety či svetlá.

Prehľad

Prevádzka

Ak je aktivovaný jeden z pripojených snímačov, príslušný vstup prijme signál od 0 do 10 V a modul prepošle túto
hodnotu a adresu do ovládača, ktorý potom aktivuje jednu alebo viacero predprogramovaných akcií. Každú hodnotu
zodpovedajúcu príslušnému vstupnému napätiu je potrebné nastaviť pomocou programovacieho softvéru.

Aktiváciu pripojeného snímača je možné simulovať stlačením tlačidla. Skutočný vstup
bude v tomto prípade deaktivovaný na dobu dvoch minút.


Inštalácia

Schéma zapojenia


Pri inštalácii modulu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Uistite sa, že je inštalácia odpojená od elektrickej siete.
 • Vzdialenosť medzi snímačmi a modulom by nemala presiahnuť 100 m.
 • K jednému modulu je možné pripojiť najviac tri snímače. V rámci jednej inštalácie je možné použiť až 10 modulov.
 • Vždy používajte snímače, ktoré sú vhodné pre aplikácie s bezpečným nízkym napätím (SELV).
  • Vhodný je každý snímač, ktorý využíva napájanie SELV (24V DC).
  • Ak snímač používa 230 Vac zdroj napájania, potom musí mať galvanicky oddelený výstup (SELV).
 1. Zatlačte modul na DIN lištu, až kým nezapadne na miesto. Pokiaľ je to možné, umiestnite modul v rozvádzači do horného radu, aby boli káble SELV oddelené od 230V káblov.
 2. Pripojte snímače k jednej zo skrutkových svoriek 1-3.
 3. Pripojte skupinu snímačov k spoločnej skrutkovej svorke COM.
 4. Pripojte analógový snímací modul k modulu, ktorý sa nachádza pred ním. Posuňte posuvný kontakt tohto modulu smerom doprava, kým nezacvakne do analógového snímacieho modulu. Tým sa zabezpečí prepojenie napájacieho zdroja a zbernice.


Chybové hlásenia

Ak modul funguje správne, STATUS LED (stavová LED) sa rozsvieti iba v režime TEST (testovací). Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad všetkých chybových hlásení.

LEDAKCIACHYBAMOŽNÉ RIEŠENIA
STAVOVÁ LEDBliká – jeden impulz za dve sekundySoftvérová chyba

Nesprávna verzia softvéru.*

*Stiahnite najnovšiu verziu softvéru

z web stránky Niko, aby ste aktualizovali modul


Technické údaje

 • maximálna vzdialenosť medzi snímačmi a snímacím modulom: 100 m
 • 4 skrutkové svorky pre 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm²
 • rozmery: DIN 2E
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • prevádzková teplota: 0 až 45°C
 • CE zhoda


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.