Skip to main content
Skip table of contents

Analógový riadiaci modul 0-10 V

Opis

Pomocou analógového riadiaceho modulu 0-10V môžu byť k inštalácii Niko Home Control pripojené až tri výkonné stmievače.
K tomuto modulu môžu byť pripojené až zri stmievače s analógovým vstupom 0-10 V.
Užitočné katalógovo kódy od spoločnosti Niko: 05-711, 05-715, 65-410, 65-412, 65-416, 330-00701.

Prehľad

Prevádzka

Výstup vyšle signál v rozmedzí od 0 do10V na ovládanie pripojeného stmievača, ktorý umožňuje aktivovanie
naprogramovaných akcií alebo svetelných scén.

Stlačením príslušného tlačidla je možné manuálne a dočasne meniť stav každého výstupu, a tak
spínať svetlo. Prosím, majte na pamäti, že aktivácia alebo deaktivácia je len dočasná a ďalšou
komunikáciou so zbernicou sa zruší.

Inštalácia

Schéma zapojenia

Pri inštalácii modulu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Uistite sa, že je inštalácia odpojená od elektrickej siete.
 • Vzdialenosť medzi stmievačmi a modulom by nemala presiahnuť 50m.
 • K jednému modulu je možné pripojiť najviac tri stmievače.
 1. Zatlačte modul na DIN lištu, až kým nezapadne na miesto. Pokiaľ je to možné, umiestnite modul v rozvádzači do horného radu, aby boli káble SELV oddelené od 230V káblov.
 2. Pripojte stmievače k jednej zo skrutkových svoriek 1-3.
 3. Pripojte skupinu stmievačov k spoločnej skrutkovej svorke COM.
 4. Pripojte analógový riadiaci modul 0-10 V k modulu, ktorý sa nachádza pred ním. Posuňte posuvný kontakt tohto modulu smerom doprava, kým nezacvakne do analógového snímacieho modulu 0-10V. Tým sa zabezpečí prepojenie napájania a zbernice


Chybové hlásenia

Ak modul funguje správne, STATUS LED (stavová LED) sa rozsvieti iba v režime TEST (testovací). Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad
všetkých chybových hlásení.

LEDAKCIACHYBAMOŽNÉ RIEŠENIA
STAVOVÁ LEDBliká – jeden impulz za dve sekundySoftvérová chyba

Nesprávna verzia softvéru.*
**Pre aktualizáciu modulu si stiahnite
najnovšiu verziu softvéru
z internetovej stránky spoločnosti Niko.


Technické údaje

 • 3 výstupy: 0-10 V (FELV, funkčné malé napätie), riadené napätím (U)
 • maximálna vzdialenosť medzi stmievačmi a modulom: 50 m
 • maximálna záťaž: 10 mA na výstup
 • ochrana proti skratu na výstup
 • 4 skrutkové svorky pre 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm²
 • rozmery: DIN 2E
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • prevádzková teplota: 0 až 45°C
 • CE zhoda
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.