Skip to main content
Skip table of contents

Aktualizovanie zariadenia Digital black, 24 V

Prečo musím aktualizovať softvér svojho zariadenia Digital black?

Ako aj u iných zariadení Niko Home Control, softvér zariadenia Digital Black musíte aktualizovať, aby bolo možné:

  • povoliť používanie najnovších funkcií

  • udržiavať kompatibilitu systému 

  • vylepšiť stabilitu

Dôrazne odporúčame aktualizovať zariadenie Digital black na najnovšiu softvérovú verziu vždy, keď je to možné. Aktualizáciu vždy potvrďte priprvom spustení a konfigurovaní zariadenia.

Nové funkcie vyžadujúce aktualizáciu softvéru zariadenia Digital black.

Funkcia termostatu na zariadení Digital black, 24 V je dostupná iba od softvérovej verzie 2.8 a vyššie.

Ďalšie informácie o najnovšej dostupnej softvérovej verzii nájdete v Niko Home Control II Poznámky k vydaniu.

Čo sa stane s nastaveniami na mojom zariadení Digital black po aktualizovaní?

Aktualizovanie softvéru nezmení ani neodstráni aktuálne nastavenia na vašom zariadení Digital black.

Po aktualizovaní si zariadenie Digital black zachová aktuálne nastavenia a funkcie. Po automatickom reštarte sa vráti do pôvodného prevádzkového režimu.

Nové funkcie si môžu vyžadovať nakonfigurovanie, aby bolo možné ich aktivovať. Pomocou aplikácie Niko Home (pre android alebo iOS) alebo pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control II aktivujte alebo nastavte novú funkciu softvéru.

Ako mám aktualizovať softvér svojho zariadenia Digital black?

Potrebujete aktívne pripojenie na internet, aby ste mohli aktualizovať softvér zariadenia Digital black.

Ak je zariadenie Digital black pripojené na vašu elektroinštaláciu Niko Home Control prostredníctvom domácej siete WiFi (a aktívnym pripojením na internet), tak automaticky prijme aktualizáciu softvéru zo serveru pre aktualizácie Niko Home Control.

Pozrite  stránku siete WiFi s min. nastaveniami siete pre zbernicovú aj tradičnú kabeláž.

Vaše zariadenie Digital black vyhľadá aktualizácie v priebehu 5 minút po prvotnom uvedení do prevádzky a potom raz každých 24 hodín.

Kedykoľvek môžete spustiť manuálne aktualizovanie nasledujúcim spôsobom:

Ako odložím  aktualizáciu?

  1. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hornej časti displeja sa zobrazí vyskakovacie okno so správou. Akcie na zariadení Digital black môžete i naďalej ovládať.  2. Stlačte tlačidlo Neskôr.
    Aktualizácia sa odloží o 24 hodín a ešte sa nestiahne. Aktualizáciu nesmiete odmietnuť.  3. Stlačte krížik, ak chcete zatvoriť vyskakovacie okno so správou.
    Po 24 hodinách sa zobrazí ďalšie vyskakovacie okno so správou.

Čo mám urobiť, ak zlyhá aktualizácia?

Ak by došlo k zlyhaniu aktualizácie, zariadenie Digital black zobrazí nasledujúce hlásenie.

Zariadenie Digital black je vybavené poistným mechanizmom, ktorý v prípade zlyhania aktualizácie vráti zariadenie Digital black na predchádzajúcu verziu softvéru.

Zariadenie Digital black sa pokúsi aktualizáciu zopakovať o 24 hodín.

Ak problém pretrváva aj po viacerých pokusoch o aktualizáciu, prosím, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Niko.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.