Skip to main content
Skip table of contents

3.3.4 Upload jouw Niko Home Control II programmatie bestand

 • STAP 1: Start het uploaden van je bestand

  Klik op "Upload" in de bovenste navigatiebalk om het proces te starten. In upload scherm kan je de voortgang bekijken. 

Volgende pagina wordt geopend:


Een automatische controle voor upgrades van alle componenten in de installatie wordt gedaan. • STAP 2: Als er een upgrade wordt voorgesteld, voer deze dan uit door op "Start Upgrade" te klikken. 
  In onderstaande voorbeeld zijn er 2 type modules die een upgrade nodige hebben.


Een voortgangsbalk zal de status van het upgrade proces weergeven: • STAP 3: Upload jouw configuratie naar jouw Niko Home Control II installatie

  Wanneer het upgraden van de componenten gedaan is, kan je de upload van de configuratie starten door op "Upload" te klikken

  .


De voortgang van je upload kan je volgen via de voortgangsbalk:


Wanneer de upload gedaan is, krijg je een confirmatiepagina te zien:

 Jouw installatie is succesvol geconfigureerd!


 • STAP 4: Keer terug naar de startpagina van de programmatie software door op "Continue" te klikken.

 

     


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.