Skip to main content
Skip table of contents

3.4 Upgrade jouw Touchscreen

Opmerking:
Als je een Touchscreen hebt ontvangen van Niko, dan moet je onderstaande stappen niet uitvoeren. Het Touchscreen is al compatible met Niko Home Control II en zal wanneer het verbonden is met het internet automatisch nakijken of het een upgrade nodig heeft. 
We adviseren you om steeds de upgrade uit te voeren wanneer het Touchscreen dit voorstelt.


Als het Touchscreen in je installatie niet vervangen werd, dan dien je volgende stappen uit te voeren:

 • STAP 1Download de laatste nieuwe Touchscreen software vanop onze website hier

 • STAP 2: Unzip het "TouchOSBundle_2.X. zip" bestand. (X = huidige versie van het zip bestand/ programmatie software)

 • STAP 3: Kopieer het .zip bestand naar een USB-stick. • STAP 4: Steek de USB-stick in het Touchscreen. Er is een USB-poort onderaan het Touchscreen.
  De upgrade zal automatisch starten. Tijdens de update moet de USB-stick in het scherm blijven zitten en mag het scherm niet herstart worden via een stroomonderbreking. 
  De update van het Touchscreen is voltooid als het scherm dit als boodschap weergeeft.

  Opmerking:
  Als jouw touchscreen niet over een USB-poort beschikt, is dit wellicht een Touchscreen van de eerste generatie. Dit scherm is niet compatibel met Niko Home Control II. Contacteer Niko Support voor meer informatie.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.