Skip to main content
Skip table of contents

3.3.3 Adresseren van jouw Videobuitenpost

  • STAP 1: Adresseren van jouw Videobuitenpost  

Klik op "ADDRESS" in bovenste navigatie bar


  • STAP 2: In de rechternavigatiebar klik je op de knop "External video unit".

Resultaat:

    1. Het "Link external video units" venster wordt komt zichtbaar en toont de Videobuitenposten die het vindt in de installatie met het corresponderende camerabeeld.

    2. In het tekengebied worden de videobuitenpost iconen getoond:


  • STAP 3: Klik op het plusteken van het Videobuitenpost icoon om deze te linken met de corresponderende gevonden Videobuitenpost. 

  • STAP 4: Klik op de "Close" knop om terugtekeren naar het "Address" overzichtsvenster.

Video

Voorbeeld video. Zet jouw geluid aan om de video te bekijken.

https://youtube.com/embed/nQDx0G0XlP4

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.