Skip to main content
Skip table of contents

3.1 Verwijder jouw bestaande account (Classic Controller)

                                           

Opmerking: DIT IS ENKEL NODIG ALS JE EEN CLASSIC CONTROLLER HAD VOOR DE CONVERSIE (zie bovenstaande afbeelding):


Volgende pagina wordt geopend: 


  • STAP 2: Geef het emailadres en wachtwoord in dat je gebruikt om in te loggen in jouw Niko Home Control applicatie op jouw smartphone.


  • STAP 3: Klik op login om verder te gaan. Onderstaande pagina wordt geopend:


  • STAP 4: Klik op "View Profile"


Volgende pagina wordt geopend: 

      

  • STAP 5: Klik op "Delete account" om jouw account te verwijderen


Volgende pop-up venster verschijnt: 

Klik op "Delete account" om jouw account te verwijderen.


  • STAP 6: Jouw account is verwijderd.
    Je kan nu jouw nieuwe Connected Controller registeren op jouw emailadres. Om dit te doen ga door naar de volgende stap.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.