Skip to main content
Skip table of contents

3.2 Registeer jouw Niko Home Control II installatie

Volgende pagina wordt geopend: 


Klik op "Register":


  • STAP 2: Geef jouw MAC-adres en jouw serienummer in.
    Je vindt jouw MAC-adres en serienummer terug op de zwarte stickers die meegeleverd zijn met de Connected Controller of op de voorkant van de Connected Controller zelf, in de linkerbenedenhoek.

Vul het MAC-adres in zonder ":" tussen de cijfers en letters 

Klik op "Register" om naar de volgende pagina te gaan

     

  • STAP 3: Vul het formulier in:


  • STEP 4: Bevestig jouw gegevens door "I agree to the General Terms and Conditions" te selecteren en op "Register" te klikken.


 Je zal volgende confirmatiepagina te zien krijgen:


  • STAP 5: Bekijk jouw email en volg de stappen om de registratie van jouw Connected Controller af te ronden.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.