Skip to main content
Skip table of contents

Smappee en Niko Home Control

Niko Home Control ondersteunt de Smappee-systemen tot versie 2.15.

Wat kun je doen met Niko Home Control?

Dankzij Niko Home Control kun je met je Smappee-systeem:

  • Je elektriciteitsverbruik opvolgen
  • Je elektriciteitsproductie opvolgen


Je kunt deze functies direct beschikbaar maken in je Niko Home Control gebruikersinterface op je app en touchscreen.

De beschikbare functionaliteit binnen Niko Home Control is afhankelijk van de specifieke installatiekenmerken van Smappee.


Wat heb je nodig?


SamengevatExtra informatie
Algemeen
  • Er is geen extra elektrische bekabeling nodig.
  • Je hebt beide systemen aangesloten op hetzelfde thuisnetwerk.

Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

  • Je installatie heeft een draadloze slimme hub of een connected controller II.
  • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente programmeersoftware (versie 2.2.1 tot versie 2.15).
  • Je installatie heeft een actieve internetverbinding.
  • Je hebt je installatie geregistreerd.
Je hebt je Niko Home Control installatie nog niet geregistreerd? Ga naar mynikohomecontrol.niko.eu.

Je Smappee-systeem voldoet aan de volgende vereisten:

  • Het is een Smappee Energy, een Smappee Solar, een Smappee Pro of een Smappee Plus.
  • Het is aangesloten op je lokale thuisnetwerk.


Hoe activeer je de koppeling tussen Niko Home Control en je Smappee-systeem?

Je hoeft niets te doen. Beide systemen vinden elkaar automatisch zodra ze zijn aangesloten op je lokale thuisnetwerk.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.