Skip to main content
Skip table of contents

Renson en Niko Home Control

Voor een installatie met versie 2.16 of eerder kan de koppeling tussen Niko Home Control en Renson geactiveerd en gedeactiveerd worden op mynikohomecontrol.niko.eu.

Wat kun je doen met Niko Home Control?

Dankzij Niko Home Control kun je met je Renson-systeem:

 • De ventilatiesnelheid regelen (bijv. auto, stil)

 • Je ventilatie hoger zetten

De Renson-functies verschijnen automatisch in je Niko Home Control apps en je touchscreens nadat je de koppeling tussen beide systemen hebt geactiveerd. Deze functies kunnen ook worden gecombineerd in routines/acties om meerdere items tegelijk te bedienen met één simpele druk op de knop (bijv. alle lichten uitschakelen en de ventilatie hoger zetten om de binnenlucht te verversen bij het indrukken van de knop "woning verlaten").

De beschikbare functionaliteit binnen Niko Home Control is afhankelijk van de specifieke installatiekenmerken van de Healthbox 3.0.


Wat heb je nodig?


Samengevat

Extra informatie

Algemeen

 • Er is geen extra elektrische bekabeling nodig.

 • Je hebt beide systemen aangesloten op hetzelfde thuisnetwerk via de kabel en/of WiFi.

De beste oplossing is een kabelaansluiting.

Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je installatie heeft een draadloze slimme hub of een connected controller II.

 • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente programmeersoftware (versie 2.17 of hoger).

 • Je installatie heeft een actieve internetverbinding.

 • Je hebt je installatie geregistreerd.

 • Als je de Renson functies wilt gebruiken in combinatie met Niko Home Control acties, moeten deze acties worden geprogrammeerd via de Niko Home Control programmeersoftware nadat de koppeling werd geactiveerd.

Je hebt je Niko Home Control installatie nog niet geregistreerd? Ga naar mynikohomecontrol.niko.eu.

Je Renson-systeem voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je hebt een Healthbox 3.0.

 • Je systeem is aangesloten op je lokale thuisnetwerk.Hoe activeer je de koppeling tussen Niko Home Control en je Renson-systeem?

Je moet de verbinding en functionaliteit instellen via de Niko Home Control programmeersoftware. Schakel hiervoor de hulp in van een professionele installateur.


Hoe deactiveer je de koppeling tussen Niko Home Control en je Renson-systeem? 

Je deactiveert de koppeling met de Niko Home Control programmeersoftware. Schakel hiervoor de hulp in van een professionele installateur.

Na deactivatie van de koppeling gebeurt het volgende:

 • De Renson-functies verdwijnen uit je Niko Home Control apps, je touchscreens en Digital blacks.

 • Wanneer ze worden gebruikt in Niko Home Control acties worden de Renson-functies niet langer uitgevoerd.

Hoe update je de Niko Home Control basisacties en routines die je Renson-systeem gebruiken?

Je werkt de basisacties en routines bij met de Niko Home Control programmeersoftware.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.