Skip to main content
Skip table of contents

Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, Zigbee®, 2 x 10 A

Standalone gebruik

De geconnecteerde schakelaar, Zigbee® werkt autonoom met een togglefunctie wanneer hij niet is geconfigureerd in een Niko Home Control installatie, of wanneer hij niet is verbonden met een draadloze slimme hub (552-00001) of draadloze bridge (550-00640).

Mechanische drukknopextensies (170-x00xx) die op de extensieklem aangesloten zijn, kunnen ook in standalone modus gebruikt worden.
Alle mechanische drukknopextensies die op dezelfde klem zijn aangesloten, zullen hetzelfde gedrag als de geconnecteerde schakelaar vertonen.
Het is niet mogelijk om het gedrag van deze drukknopextensie afzonderlijk te configureren.

 • De geconnecteerde schakelaar schakelt enkel de fasedraad naar het poolcontact. De nuldraad wordt niet geschakeld

 • De firmware van een Zigbee® geconnecteerde schakelaar in standalone modus kan niet Over-The-Air (OTA) bijgewerkt worden.
  Koppel het toestel aan een draadloze slimme hub (552-00001) of draadloze bridge (550-00640) om de recentste firmwareversie voor het Zigbee® toestel te downloaden

 • Als je 3 keer binnen de 6 seconden op een drukknop van het Niko Zigbee® toestel drukt, zal het naar een Zigbee® masterknooppunt (koppelmodus) zoeken.
  De blauwe led zal maximaal 5 minuten knipperen, en uitgaan als er geen masterknooppunt wordt gevonden. Het toestel kan altijd gebruikt worden

Geconnecteerd gebruik

De Zigbee® schakelaar kan in geconnecteerde modus gebruikt worden wanneer die gekoppeld is aan een draadloze slimme hub (552-00001), draadloze bridge (550-00640) of een Zigbee® coördinator/netwerk van een ander merk.
In geconnecteerde modus kan de Zigbee® schakelaar gebruikt worden in een Niko Home Control installatie. 
Hij kan een of meerdere lichtkringen die op zijn uitgang zijn aangesloten aan- of uitschakelen, alsook elke andere actor binnen de Niko Home Control installatie, door:

In deze modus kun je over meer geavanceerde functionaliteiten beschikken en je Zigbee® toestel vanop afstand bedienen met je smartphone/tablet en de Niko Home app.
Ga voor meer informatie naar Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, Zigbee®, 2 x 10 A

 • Je kunt de bediening en erop aangesloten drukknopextensies loskoppelen van het ingebouwde contact en een andere lichtkring schakelen dan de lichtkring die is aangesloten op de geconnecteerde Zigbee® schakelaar.
  Dit geeft je alle flexibiliteit om het schakelcontact en de bedieningen te configureren via de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app.

 • Mechanische drukknopextensies (170-x00xx) die op de extensieklem aangesloten zijn, kunnen ook in geconnecteerde modus gebruikt worden. Alle mechanische drukknopextensies die op dezelfde klem zijn aangesloten, zullen hetzelfde gedrag als de geconnecteerde schakelaar, Zigbee® vertonen.
  Het is niet mogelijk om het gedrag van de drukknopextensieschakelaars te configureren los van het gedrag van het Zigbee® toestel waarop ze aangesloten zijn.

 • Extensieschakelaars moeten in geconnecteerde modus geconfigureerd worden voor ze gebruikt kunnen worden

 • De firmware van een geconnecteerde Zigbee® schakelaar, die in geconnecteerd gebruik werkt in een Niko Home Control installatie, kan Over-The-Air (OTA) bijgewerkt worden.
  OTA gebeurt automatisch op de achtergrond. Een Zigbee® toestel vraagt elke 6 uur om nieuwe OTA-data. Het toestel blijft tijdens een upgrade gewoon werken

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.