Skip to main content
Skip table of contents

Geconnecteerde motorbediening, Zigbee®, 3 A

Standalone gebruik

De geconnecteerde motorbediening, Zigbee® werkt zelfstandig wanneer hij niet verbonden is met een draadloze slimme hub (552-00001) of draadloze bridge (550-00640). 
Merk op dat elk van de twee drukknoppen van de geconnecteerde motorbediening de draairichting van de 230V-motor kan activeren en stoppen:

 • Als je kort op de linkerdrukknop drukt, zal de 230V-motor in een richting draaien tot het einde van de looptijd, of tot wanneer je nog eens kort op een van de twee drukknoppen drukt

 • Als je kort op de rechterdrukknop drukt, zal de 230V-motor in de andere richting draaien tot het einde van de looptijd, of tot wanneer je nog eens kort op een van de twee drukknoppen drukt

 • De motorbediening heeft een interne omschakelvertraging van 0,5 seconden die optreedt wanneer de werkingsrichting omdraait.
  De omschakelvertraging zorgt ervoor dat de motorcondensator zijn energie kan ontladen en beschermt de motor tegen stroompieken en plotse koppelveranderingen

 • De geconnecteerde motorbediening schakelt enkel de fasedraad naar het poolcontact. De nuldraad wordt niet geschakeld

 • De firmware van een Zigbee® geconnecteerde motorbediening in standalone modus kan niet Over-The-Air (OTA) bijgewerkt worden.
  Koppel het toestel aan een draadloze slimme hub (552-00001) of draadloze bridge (550-00640) om de recentste firmwareversie voor het Zigbee® toestel te downloaden

 • Als je 3 keer binnen de 6 seconden op een drukknop van het Niko Zigbee® toestel drukt, zal het naar een Zigbee® masterknooppunt (koppelmodus) zoeken.
  De blauwe led zal maximaal 5 minuten knipperen, en uitgaan als er geen masterknooppunt wordt gevonden. Het toestel kan altijd gebruikt worden

Geconnecteerd gebruik

De Zigbee® motorbediening kan in geconnecteerde modus gebruikt worden wanneer die gekoppeld is aan een draadloze slimme hub (552-00001), draadloze bridge (550-00640) of een Zigbee® coördinator/netwerk van een ander merk.
In geconnecteerde modus kan de Zigbee® motorbediening gebruikt worden in een Niko Home Control installatie.
Die kan een 230V-motor aansturen die op zijn eigen klemmen is aangesloten, of elke andere motorbediening binnen de Niko Home Control installatie door:

De motorbediening heeft een interne omschakelvertraging van 0,5 seconden die optreedt wanneer de werkingsrichting omdraait.
De omschakelvertraging zorgt ervoor dat de motorcondensator zijn energie kan ontladen en beschermt de motor tegen stroompieken en plotse koppelveranderingen

In deze modus kun je over meer geavanceerde functionaliteiten beschikken en je Zigbee® toestel vanop afstand bedienen met je smartphone/tablet en de Niko Home app.
Ga voor meer informatie naar Geconnecteerde motorbediening, Zigbee®, 3 A.

 • Je kunt de bediening loskoppelen van het ingebouwde contact, en andere rolluiken, jaloezieën of zonweringen aansturen dan degene die zijn aangesloten op de geconnecteerde motorbediening Zigbee®.
  Dit geeft je alle flexibiliteit om het contact en de bedieningen te configureren via de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app.

 • De firmware van een geconnecteerde motorbediening Zigbee® , die in geconnecteerde modus werkt in een Niko Home Control installatie, kan Over-The-Air (OTA) bijgewerkt worden.
  OTA gebeurt automatisch op de achtergrond. Een Zigbee® toestel vraagt elke 6 uur om nieuwe OTA-data. Het toestel blijft tijdens een upgrade gewoon werken

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.