Skip to main content
Skip table of contents

Duco en Niko Home Control

Voor een installatie met versie 2.16 of eerder kan de koppeling tussen Niko Home Control en Duco geactiveerd en gedeactiveerd worden op mynikohomecontrol.niko.eu.

Wat kun je doen met Niko Home Control?

Dankzij Niko Home Control kun je met je DucoBox:

 • De ventilatiesnelheid regelen

 • De programmeermodus voor je ventilatie kiezen (bijv. weg, audio)

 • De CO2-concentratie bekijken

 • De relatieve luchtvochtigheid opvolgen

 • Je ventilatie hoger zetten

De Duco-functies verschijnen automatisch in je Niko Home Control apps en je touchscreens nadat je de koppeling tussen beide systemen hebt geactiveerd. Deze functies kunnen ook worden gecombineerd in routines/acties om meerdere items tegelijk te bedienen met één simpele druk op de knop (bijv. alle lichten uitschakelen en de ventilatie hoger zetten om de binnenlucht te verversen bij het indrukken van de knop "woning verlaten").

 • De beschikbare functionaliteit binnen Niko Home Control is afhankelijk van de specifieke installatiekenmerken van de DucoBox.

 • Voor meer geavanceerde instellingen en configuraties kun je altijd de Duco Ventilation app gebruiken.


Wat heb je nodig?


Samengevat

Extra informatie

Algemeen

 • Er is geen extra elektrische bekabeling nodig.

 • Je hebt beide systemen aangesloten op hetzelfde thuisnetwerk via de kabel en/of WiFi.

 • Je hebt een computer met een webbrowser en een internetverbinding om beide systemen met elkaar te koppelen.

De beste oplossing is een kabelaansluiting.

Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je installatie heeft een draadloze slimme hub of een connected controller II.

 • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente programmeersoftware (versie 2.17 of hoger).

 • Je installatie heeft een actieve internetverbinding.

 • Je hebt je installatie geregistreerd.

 • Als je de DucoBox functies wilt gebruiken in combinatie met Niko Home Control acties, moeten deze acties worden geprogrammeerd via de Niko Home Control programmeersoftware nadat de koppeling werd geactiveerd.

Je hebt je Niko Home Control installatie nog niet geregistreerd? Ga naar mynikohomecontrol.niko.eu.

Je Duco-systeem voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je hebt een DucoBox met een communicatieprint.

 • Je systeem heeft een actieve internetverbinding.

Standaard hebben alle DucoBoxes dezelfde hostnaam.  Als je installatie meer dan één DucoBox heeft, moeten de hostnamen van elkaar verschillen. 


De communicatieprint:

 • wordt standaard meegeleverd bij de DucoBox Eco.

 • kan altijd worden toegevoegd aan de DucoBox Silent Connect en de DucoBox Energy.

 • kan aan de DucoBox Focus worden toegevoegd enkel wanneer er op de printplaat versie 2017 staat.

Je kunt de hostnaam op het display wijzigen. Als je bijvoorbeeld twee Ducoboxes hebt, kun je Duco001 en Duco002 gebruiken. Meer informatie vind je in de Duco-handleiding.


Hoe activeer je de koppeling tussen Niko Home Control en je DucoBox-systeem?

Je moet de verbinding en functionaliteit instellen via de Niko Home Control programmeersoftware. Schakel hiervoor de hulp in van een professionele installateur.


Hoe deactiveer je de koppeling tussen Niko Home Control en je DucoBox-systeem? 

Je deactiveert de koppeling met de Niko Home Control programmeersoftware. Schakel hiervoor de hulp in van een professionele installateur.

Na deactivatie van de koppeling gebeurt het volgende:

 • De Duco-functies verdwijnen uit je Niko Home Control apps, je touchscreens en Digital blacks.

 • Wanneer ze worden gebruikt in Niko Home Control acties worden de Duco-functies niet langer uitgevoerd.

Hoe update je de Niko Home Control basisacties en routines die je DucoBox-systeem gebruiken?

Je werkt de basisacties en routines bij met de Niko Home Control programmeersoftware.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.