Skip to main content
Skip table of contents

Drukknop voor ventilatie

Beschrijving

Met de drukknop voor ventilatie bedien je het centrale ventilatiesysteem via de Niko Home Control installatie. De drukknop heeft vier actieknoppen, waarvan de actie voorge- definieerd is: één voor elke stand van het centrale ventilatiesysteem en een boostknop.

Gebruik

Actie

Resultaat

Druk op A

Je activeert de laagste ventilatiestand.

Druk op B

Je activeert de normale ventilatiestand.

Druk op C

Je activeert de hoogste ventilatiestand.

Druk op D

Je activeert de hoogste ventilatiestand gedurende een vooraf ingestelde tijd. Deze tijd bepaalt de installateur tijdens de programmering van de in- stallatie. Nadien keert de installatie terug naar de vorige ventilatiestand.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.