Skip to main content
Skip table of contents

Verbruikersinformatie raadplegen

Metingen raadplegen

1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten. Standaard is het display verduisterd om energie te sparen. Volgend startscherm verschijnt. Linksonder geeft 

 aan dat je op dit scherm het elektriciteitsverbruik kunt aflezen. Op de bovenste lijn verschijnt het elektriciteitsverbruik in W of kW. Tijdens de opbouw en de programmering van de installatie heeft de installateur bepaald welke verbruiks- kring hier getoond wordt. Op de onderste lijn staat het weekverbruik van de voorbije zeven dagen in euro.

2. Druk op de middelste toets om de verschillende metingen te doorlopen. Het aantal schermen dat je kunt raadplegen, is afhankelijk van het aantal metingen dat de installatie uitvoert. Het scherm met toont de opbrengst van de zonnepanelen in kW en de weekopbrengst in euro.


Het scherm met 

 toont het gasverbruik in m³/dag en het weekverbruik in euro.

Het scherm met 

 toont het waterverbruik in m³/dag en het weekverbruik in euro.

Het scherm met 

 toont het waterverbruik in m³/dag en het weekverbruik in euro.
Opmerking: De installateur bepaalt de taal en de munteenheid tijdens de programmering van de installatie. Je kunt deze instellingen hier niet aanpassen.


Tarieven raadplegen en corrigeren


1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten, indien nodig. Het startscherm verschijnt.  

2. Houd de middelste toets ingedrukt tot het instellingenmenu opent. Volgend scherm verschijnt.

3. Druk op de middelste toets om TARIEVEN te bevestigen. Je komt in een scherm waar je kunt kiezen tussen ELEKTRICITEIT, GAS of WATER.

4. Druk op de bovenste of de onderste toets om de lijst te doorlopen, en bevestig je keuze met de middelste toets. Het geselecteerde tarief verschijnt.

5. Corrigeer, indien nodig, het tarief als volgt:

• Kies de gemiddelde waarde als er meerdere tarieven van toepassing zijn (dag-/nacht- tarief of variabel tarief);

• Druk op de bovenste of de onderste toets om de waarde respectievelijk te verhogen of te verlagen. Lang drukken verhoogt of verlaagt de waarde in grotere stappen;

• Druk op de middelste toets om de gewijzigde waarde te bevestigen. Je komt automatisch terecht in het vorige scherm;

• Selecteer terug met de bovenste toets en bevestig je keuze met de middelste toets. Je keert terug naar het instellingenmenu.


Datum en tijd raadplegen

De datum en tijd van de Niko Home Control installatie wordt centraal gestuurd. Je kan deze gegevens wijzigen in de gebrui- kerssoftware.

Je kan de datum en tijd als volgt raadplegen:


1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten, indien nodig. Het startscherm verschijnt.
2. Houd de middelste toets ingedrukt tot het instellingenmenu opent. Volgend scherm verschijnt.

3. Druk op de onderste toets om DATUM te selecteren.
4. Druk op de middelste toets om je keuze te bevestigen. Je ziet nu het volgende scherm met uur, dag, maand en jaar.

5. Druk op de bovenste toets om terug te selecteren, en bevestig je keuze met de mid- delste toets. Je keert terug naar het instellingenmenu.


  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.