Skip to main content
Skip table of contents

Ecodisplay

Het ecodisplay geeft je informatie over het elektriciteits-, gas- en waterverbruik en over de elektriciteitsproductie. Welke informatie je te zien krijgt op het display, hangt af van de meetmodules die je hebt laten installeren. Je kunt hiermee ook de ecofunctie of de aanwezigheidssimulatie activeren.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.