Skip to main content
Skip table of contents

Tijdsautomatisering en tijdsvoorwaarden

Tijdsautomatisering

Alleen als de installateur tijdens de programmering een tijdsautomatisering toegekend heeft aan een actie, kun je deze tijdsinstel- ling(en) ook zelf wijzigen. Voorbeelden van tijdsautomatisering die je zelf kunt wijzigen:

• Kalendergestuurde activering: De Niko Home Control installatie stuurt bijvoorbeeld de rolluiken dagelijks op een bepaald tijdstip automatisch aan.

• Automatisch stoppen voor een bepaalde tijd: Een geactiveerde actie wordt automatisch gedeactiveerd nadat de ingestelde tijd na activering verstreken is.

• Automatisch herstarten: De actie herstart automatisch nadat de ingestelde tijd na deactivering verstreken is.

1. Klik op een locatie in het startscherm.

2. Klik op de actie waarvan je de tijdsinstelling(en) wilt wijzigen. Onder tijdsautomatisering vind je alle tijdsinstellingen die de installateur toegekend heeft aan de aangeklikte actie.

3. Klik op de instelling die je wilt wijzigen en pas de waarde aan.

4. Klik op het kruisje rechtsboven om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten.

Tijdsvoorwaarden

De installateur kan ook tijdsvoorwaarden (tijdstip en duur) ingesteld hebben waarbinnen een actie mag worden uitgevoerd. Om deze voorwaarde(n) te wijzigen, versleep je het start- en/of stopsymbool op de tijdsbalk in de kalender (zie onderstaand voorbeeldscherm). Ook het herhalingsschema kun je instellen per dag, week, maand of jaar. Het resultaat van je wijzigingen verschijnt op de kalender erboven.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.