Skip to main content
Skip table of contents

Aan de slag met de Niko Home Control gebruikersinstellingensoftware en -app

Met de gebruikersinstellingensoftware of -app* wijzig je als eindgebruiker zelf verschillende voorkeursinstellingen die de installa- teur geprogrammeerd heeft. Je hebt niet langer de tussenkomst van een installateur nodig. De software en app* bevatten exact dezelfde functies. De enige extra functie die de software biedt, is de mogelijkheid om de energiedata te back-uppen en te exporteren (zie hoofdstuk Energiedata back-uppen, exporteren of herstellen op pagina 41).

De software bestaat in de volgende twee versies:

• Niko Home Control gebruikersinstellingensoftware voor Windows. Je downloadt deze software op http://www2.niko.eu/nlbe/artikel/550-99120

• Niko Home Control gebruikersinstellingensoftware voor Mac. Je downloadt deze software op http://www2.niko.eu/nlbe/artikel/550-99220

De app* bestaat in de volgende twee versies:

• als applicatie voor iOS. Je vindt de gratis ‘User settings for Niko Home Control’ app in de App store.

• als applicatie voor Android. Je vindt de gratis ‘User settings for Niko Home Control’ app in de Google Play store.

Met een laptop, smartphone of tablet pas je draadloos de instellingen in een ruimte aan. Na enkele seconden merk je het resul- taat. Verdere informatie over de Niko Home Control producten vind je op www.niko.eu. We gebruiken in deze handleiding screenshots uit de Engelstalige software voor Windows.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.