Skip to main content
Skip table of contents

Niet-aanpasbare instellingen

Tijdens de programmering van de Niko Home Control installatie heeft de installateur een aantal instellingen bepaald die je als eindgebruiker zelf niet kunt wijzigen via de gebruikerssoftware: • toegewezen acties aan een locatie (niet verplaatsbaar naar een andere locatie);

• namen van inputs en outputs;

• thermostaatwaarden en -programma’s (alleen via de thermostaat) (zie hoofdstuk 6 in de Niko Home Control gebruikershandleiding);

• bedieningstijd van een drukknop waarop je kort moet drukken om een actie te activeren;

• toevoeging/verwijdering van inputs, outputs, acties en een tijdsautomatisering;

• volgorde van de locaties en de acties per locatie op het touchscreen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.