Skip to main content
Skip table of contents

Naam van een locatie

De locaties op het startscherm heeft de installateur aangemaakt tijdens de programmering van de Niko Home Control instal- latie. Je ziet dezelfde locaties ook op het touchscreen en de smartphone/tablet om de geprogrammeerde acties vanop deze toestellen te bedienen.

1. Klik lang of dubbelklik in het startscherm op de locatie waarvan je de naam en/of het symbool wilt wijzigen. Volgend scherm verschijnt met bovenaan de naam van de aangeklikte locatie en eronder een lijst van symbolen waaruit je kunt kiezen:

2. Wijzig de locatienaam. Opgelet: De naamswijziging wordt wél naar het tou- chscreen, maar niet naar de smartphone/tablet doorge- stuurd.

3. Klik op het symbool dat je aan de locatie wilt toewijzen. Opgelet: Je kunt de symbolen voor locaties die op het touchscreen en de smartphone/tablet verschijnen, niet wijzigen via de gebruikerssoftware. Je wijzigt deze sym- bolen meteen op het toestel zelf. De wijzigingen worden ook daar lokaal opgeslagen.

4. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.