Skip to main content
Skip table of contents

Naam van een actie

1. Klik kort op een locatie in het startscherm. De acties die de installateur toegewezen heeft aan de aangeklikte locatie, verschijnen:

2. Klik lang of dubbelklik op de actie die je wilt wijzigen. De actienaam verschijnt in een nieuw venster:

3. Wijzig de actienaam.

Opgelet: De naamswijziging wordt wél naar het tou- chscreen, maar niet naar de smartphone/tablet doorge- stuurd.

4. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan. Je keert terug naar het overzicht van de acties per locatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.