Skip to main content
Skip table of contents

Instellingen wijzigen

Tip: Je kunt het best alle wijzigingen documenteren en de installateur ervan op de hoogte brengen telkens wanneer hij de Niko Home Control installatie onderhoudt of herprogrammeert. Hij moet je gewijzigde instellingen invoeren in het hoofdbestand. Doet hij dit niet, dan worden je wijzigingen overschreven als hij zijn programmering opnieuw oplaadt in de installatie.

Vanuit het startscherm wijzig je de volgende instellingen:

• datum/tijd van de installatie en taal van de gebruikerssoftware;

•  naam van een locatie;

• naam van een actie;

• gedrag van inputs, outputs en acties;

• tijdsautomatisering en tijdsvoorwaarden;

• energiedata back-uppen, exporteren en  herstellen.

De algemene voorwaarden staan achter de Niko knop rechtsonderaan in het startscherm. Vanuit alle andere schermen klik je op de Niko knop linksbovenaan om terug te keren naar het startscherm.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.