Skip to main content
Skip table of contents

Ingebruikneming

Als je de gebruikerssoftware opstart, maakt de software een verbinding met de Niko Home Control installatie. Volgend scherm verschijnt:

Bij een correcte verbinding krijg je het startscherm met de verschillende locaties die de installateur aangemaakt heeft tij- dens de programmering (zie rubriek “Instellingen wijzigen”).

Bij verbindingsproblemen verschijnt er een foutmelding. In dit geval kun je op elk moment een simulatie opstarten die de mogelijkheden van de softwaretool toont. Je vindt een overzicht van mogelijke foutmeldingen in de rubriek “Foutmeldingen”.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.