Skip to main content
Skip table of contents

Foutmeldingen

Foutmelding

Oorzaak

Oplossing

Verbinding verbroken


Er is een probleem met de   verbinding tussen de Niko Home Control installatie en de pc/laptop waarop je de gebruikerssoftware geïnstalleerd hebt.

  1.   Controleer alle onderdelen van de ver- binding: pc/laptop, router, IP-interface en schakelkast.
  2.   Controleer elke verbinding die je zelf   kunt controleren, sluit de software   en probeer opnieuw.
  3.   Helpt dit niet, neem dan contact op met

de installateur.

 Verbinding mislukt

Deze   versie van de gebruikerssoft- ware is ouder   dan de versie van de Niko Home   Control installatie. (…)

 De versie van de installatie is   recenter dan de versie van de gebruikerssoftware.

Er is een recentere versie van de gebrui- kerssoftware beschikbaar. Download de meest   recente softwareversie van de Niko website en probeer opnieuw.

 Deze versie van de   gebruikerssoft- ware is recenter dan de versie van de Niko Home   Control installatie. (…)

 De versie van de   installatie is ouder dan de versie van de gebruikerssoftware.

Neem contact   op met de installateur die   de installatie geprogrammeerd heeft. Hij moet de installatie upgraden met de   meest recente versie van de   programmeersoftware en   de programmering   opnieuw opladen.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.