Skip to main content
Skip table of contents

Energiedata back-uppen, exporteren of herstellen

 

! Deze functies zijn enkel beschikbaar op pc/Mac en niet op een smartphone of tablet. Klik op Energie rechtsonderaan in het startscherm. Volgend scherm* verschijnt: Je kunt de energiegegevens die je Niko Home Control systeem registreerde (historiek), exporteren als csv-file of opslaan als NHC-file. Als je installatie uitgerust is met een connected controller, kan je de gegevens niet alleen expor- teren of bak-uppen maar ook herstellen (terug opladen in je systeem). Dit doe je met een back-upbestand.

! De Herstel-knop is niet zichtbaar als je installatie uitgerust is met een controller van 2E en niet met een connected controller.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.