Skip to main content
Skip table of contents

Datum/tijd van de installatie en taal van de gebruikerssoftware

Klik op instellingen rechtsonderaan in het startscherm. Volgend scherm verschijnt:

Met de bovenste knop stel je de datum en tijd van de Niko Home installatie en je pc, laptop, tablet of smartphone gelijk met elkaar. In de middelste balk stel je de taalvoorkeur van de gebruikerssoftware in. Met de onderste knop maak je ei- gen aanpassingen aan locaties en acties ongedaan en keer je terug naar de standaardwaarden die je installateur instelde.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.