Skip to main content
Skip table of contents

Wat is een voorwaarde?

Je kunt voor een bediening of toestel een voorwaarde aanmaken. Daardoor kun je een bediening of toestel verschillende acties laten uitvoeren naargelang aan de voorwaarde is voldaan of niet.

Er zijn vier modellen:

ModelLogicaIllustratie
1

Als aan een voorwaarde is voldaan, dan moet een actie uitgevoerd worden.

Anders gebeurt er niets.

2

Als aan een voorwaarde is voldaan, dan moet een actie uitgevoerd worden.

Anders moet een andere actie uitgevoerd worden.

3

Als aan voorwaarde 1 is voldaan, dan moet een actie uitgevoerd worden.

Als aan voorwaarde 2 is voldaan, dan moet een andere actie uitgevoerd worden.

Anders gebeurt er niets.

4

(voor een drukknop)

Als aan een voorwaarde is voldaan, dan moet een actie uitgevoerd worden.

Die actie hangt af van de status van de drukknop: normaal of shift (geschakeld).

Meer info: zie Shiftfunctie.

Welke bedieningen en toestellen kun je gebruiken?

IFTHEN/ELSE
  • status van (virtuele) toestellen(en)
  • status van bediening(en) (met uitzondering van knoppen)
  • status van routine(s)
  • tijdschema(s)
  • alle toestellen
  • bepaalde mogelijkheden van routines
  • melding(en) (pushmelding of informatieve melding)
  • bedieningen (zie Shiftfunctie)

    Je kunt kiezen om THEN of ELSE leeg te laten

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.