Skip to main content
Skip table of contents

Shiftfunctie gebruiken

Wat is de shiftfunctie?

Je kunt een shiftfunctie aanmaken voor volgende bedieningen:

 • generieke bedieningen

 • specifieke dimbediening

 • specifieke motorsturingsbediening 

 • digitale sensor, enkel busbekabeling

 • koppeling met extern systeem, enkel busbekabeling

 • draadloos deur of raam contact

Met de shiftfunctie kun je een knop verschillende acties (basisacties of routines) laten uitvoeren naargelang zijn toestand (normaal of shift).

Als aan de voorwaarde voldaan is, zal de knop in normaal (gewone) dan wel shift (geschakelde) toestand staan. 

Startpunt

Procedure

 1. Klik op de bediening om de schakelfunctie te activeren.
  Resultaat:
  Het deelvenster met informatie verschijnt.

 2. Klik op Shiftfunctie uitgeschakeld en selecteer Shift ingeschakeld  om de shiftfunctie te activeren.
  Resultaat:
  De bediening krijgt een aanduiding "S" op het tekenvlak.

 3. Klik op de knop  Sluiten om terug te keren naar het  overzichtsvenster  Creëren .

 4. Maak een Routine op maat   aan voor de toestand Normaal.

  GedragWat?Hoe?
  ASelecteer een bediening die de routine inschakelt.

  Klik op de bediening. In dit voorbeeld kiezen we voor de enkelvoudige drukknop.
  Resultaat:
  Er verschijnen twee mogelijkheden: normaal en shift. Kies normaal.

  BSelecteer een toestel

  Klik op het toestel.
  In dit voorbeeld kiezen we voor de lamp: als startgedrag schijnt ze 100%, als stopgedrag schijnt ze 0%.


 5. Maak een Routine op maat aan voor de toestand shift.

  GedragWat?Hoe?
  ASelecteer een bediening die de routine inschakelt.

  Klik op de bediening. In dit voorbeeld kiezen we voor de enkelvoudige drukknop.
  Resultaat:
  Er verschijnen twee mogelijkheden: normaal en shift. Kies Shift.

  BSelecteer een toestel.

  Klik op de toestel.
  In dit voorbeeld kiezen we voor de lamp: als startgedrag schijnt ze 40%, als stopgedrag schijnt ze 0%.


 6. Stel de voorwaarden in voor de normale en de shift (geschakelde) toestand.


  IF...THEN...ELSE...
  VoorbeeldAls het tussen 6.00 uur en 23.00 uur is...Dan is de toestand normaal (gedrag A).

  Anders is de toestand shift (gedrag B).

  Wat?Kies een tijdschema als voorwaarde.

  Kies het gedrag van de bediening binnen dat tijdschema.

  Kies het gedrag van de bediening als niet aan de voorwaarde is voldaan.

Video

Bekijk hier een voorbeeld. Zet je geluid aan om de video te bekijken.

In dit voorbeeld zal bij het bedienen van de drukknop het licht in gang overdag 100% en 's nachts 40% branden.

https://www.youtube.com/embed/7COsdpbxdjw

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.