Skip to main content
Skip table of contents

Vorm van een ruimte wijzigen

Startpunt

Procedure

 1. Selecteer de ruimte door: 

  • op de rand van de ruimte te klikken

  • in de ruimte zelf te dubbelklikken

  • op de naam van de ruimte te klikken

  Resultaat: Het deelvenster Ruimtes tekenen verschijnt. Op het tekenvlak wordt de ruimte gemarkeerd:

  • op de hoeken verschijnt een blauwe bol

  • in het midden van elke lijn verschijnt een grijze bol.

 2. Je kunt het volgende doen: 

  • Dubbelklik een grijze bol om een lijn in 2 gelijke delen te verdelen. De grijze bol wordt blauw (een hoek).

  • Klik en versleep een blauwe bol om een hoek te verplaatsen.

Video

Bekijk hier een voorbeeld. Zet je geluid aan om de video te bekijken.

In dit voorbeeld is de ruimte voor de slaapkamer als een vierkant getekend. We passen de vorm aan zodat deze overeenkomt met de vorm van de slaapkamer op het grondplan.

https://www.youtube.com/embed/X51kBWK_WNI


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.