Skip to main content
Skip table of contents

Tijdschema verwijderen

Startpunt

Procedure

  1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Tijdschema.
    Resultaat:
    Het deelvenster Tijdschema verschijnt. Je krijgt een overzicht van de reeds aangemaakte tijdschema's.
  2. Klik op het tijdschema dat je wilt verwijderen.
  3. Onderaan rechts in het deelvenster, klik op Tijdschema verwijderen en bevestig je keuze.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.