Skip to main content
Skip table of contents

Shiftfunctie

Een shiftfunctie laat toe om twee basisacties en/of routines aan een knop te koppelen. Een voorwaarde bepaalt welke actie uitgevoerd wordt wanneer je op de knop drukt.

Het symbool van de bediening krijgt de aanduiding "S" op het tekenvlak.

Bij het maken van een basisactie of routine op de bediening worden volgende knoppen zichtbaar:

  • shift niet actief (gewone) bediening
  • shift actief bediening.

Gebruik een voorwaarde om te bepalen wanneer de bediening het gewone gedrag of het shifted gedrag moet uitvoeren. 

Lees ook 'Menu Creƫren - Shiftfunctie'.

Voorbeeld:

Druk je overdag op de lichtschakelaar in de woonkamer, dan brandt de bijhorende lichtkring op 100%.

Druk je 's nachts op de lichtschakelaar in de woonkamer, dan brandt de bijhorende lichtkring op 30%.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.