Skip to main content
Skip table of contents

Ruimtes, basisacties en routines organiseren en bewerken

Ongeacht het touchscreenprofiel kun je de namen en iconen van de ruimtes bewerken. Je kunt ook kiezen in welke volgorde de ruimtes en bijhorende basisacties en routines verschijnen op al je touchscreens.

Startpunt

  • Je hebt basisacties en/of routines aangemaakt.
  • Je bevindt je in het overzichtsvenster Dashboard > Organiseren en bewerken.

Procedure

Wat?Hoe?
De naam en het icoon van een ruimte wijzigenKlik op de ruimte en wijzig de naam en/of het icoon.
Ruimtes ordenenKlik op de ruimte, sleep de ruimte naar de gewenste plaats en zet ze neer.
Basisacties en routines binnen een ruimte ordenenKlik op het pijltje naast de ruimte. Klik op de basisactie of routine, sleep deze naar de gewenste plaats en zet ze neer.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.