Skip to main content
Skip table of contents

Netwerkverbinding

Startpunt

Omschrijving van het tabblad Netwerkverbinding

Het tabblad Netwerkverbinding toont de status van de netwerkconnectiviteit tussen je connected controller of draadloze slimme hub en de Niko Home Control cloudservices. Als een van de vermelde parameters een rode led en status NOK heeft, bevindt het netwerkprobleem zich in je lokale netwerk.

Neem contact op met Niko Customer Support als je het probleem niet kunt oplossen.

Parameter NOK

Mogelijke invloed op

Configuratie

Meldingen

Oproepen ontvangen

Remote toegang

Tijdschema

Upgraden

Systeemtijd

DNS oplossen

IoTHub-connectiviteit

Relaisservice
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.