Skip to main content
Skip table of contents

Kast wijzigen

Startpunt

 • Je hebt een kast aangemaakt.

 • Je bevindt je in het overzichtsvenster Kast vullen.
   

Procedure

 1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Kasten.
  Resultaat:
  Het deelvenster Kasten verschijnt en toont de kastinformatie
   
 2. In de lijst Overzicht kasten, klik op de te wijzigen kast.
  Resultaat:
  Het deelvenster Kast verschijnt.
   

  Klik je op het potlood naast de naam van een kast op het tekenvlak, dan verschijnt het deelvenster Kast.

 3. Je kunt het volgende doen:
  • de naam van de kast wijzigen
  • het aantal rijen wijzigen
  • de lengte van de rijen wijzigen.
 4. Klik op Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Kasten.
 5. Klik op Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Kast vullen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.