Skip to main content
Skip table of contents

Hobby API

Wat is de Hobby API?

Met de Hobby API kun je nu ook zelf slimme oplossingen aan je Niko Home Control installatie koppelen. Jij kan, als ervaren gebruiker met programmeertalent, Niko Home Control laten samenwerken met je eigen toepassing of oplossingen zoals Node-RED, openHAB of Home Assistant.

Niko en je professionele installateur bieden geen ondersteuning voor toepassingen of oplossingen die je bouwt met de Hobby API. Voor ondersteuning verwijst Niko naar de hierboven vermelde gemeenschappen.

Wat kun je doen met Niko Home Control?

Dankzij Niko Home Control kun je met de Hobby API:

 • Je beschikbare Niko Home Control locaties opvragen

 • Je beschikbare Niko Home Control acties en toestellen opvragen

 • Je Niko Home Control acties en toestellen aansturen

 • Statusinformatie van je Niko Home Control acties en toestellen ontvangen

 • Notificatieberichten van je Niko Home Control installatie ontvangen

Wat heb je nodig?


Samengevat

Extra informatie

Algemeen

 • Er is geen extra elektrische bekabeling nodig.

 • Je hebt een computer met een webbrowser en een internetverbinding.

 • Je kunt werken met MQTT en JSON.

 • Je bent een ervaren gebruiker met programmeertalent en je hebt een geweldig idee.


Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je installatie heeft een draadloze slimme hub of connected controller.

 • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente programmeersoftware (versie 2.17 of hoger).

 • Je installatie heeft een actieve internetverbinding.

 • Je hebt je installatie geregistreerd en je hebt je e-mailadres en wachtwoord bij de hand.

Je hebt je Niko Home Control installatie nog niet geregistreerd? Ga naar mynikohomecontrol.niko.eu.

 • De Hobby API is aanwezig op de connected controller of draadloze slimme hub.

 • Je hebt je JWT API-toegangstoken.

Heb je nog geen token, vraag dit dan aan via de Niko Home Control programmeersoftware. Meer details vind je hieronder.

Het toegangstoken moet jaarlijks vernieuwd worden. Je vindt de procedure hieronder.

Hoe krijg je toegang tot de Hobby API (documentatie en authenticatie)?

 1. Zorg ervoor dat je alles hebt wat je nodig hebt (zie hierboven).

 2. Klik op Dashboard.

 3. Klik op Geconnecteerde services beheren.

 4. Klik in het deel Bijkomende stappen vereist op het pijltje naast het logo van de Hobby API.

 5. Klik op Beheren.

 6. Voer je e-mailadres en je Niko Home Control wachtwoord in.

 7. Klik op Aanvaarden om de algemene voorwaarden te aanvaarden.

 8. Klik op Copy om je token te verkrijgen en in je toepassing te gebruiken.

 9. Klik op Klaar.

 • Je vindt de API-documentatie in het activatiescherm.

 • Je kan je gebruikersnaam niet veranderen in het activatiescherm.

Hoe vernieuw je het toegangstoken?

Over het toegangstoken:

 • Het token verloopt na een jaar.

 • Het token moet jaarlijks vernieuwd worden.

 • Je kunt je token op zijn vroegst een maand voor de vervaldatum vernieuwen.

 • Niko laat het je niet weten als je token bijna verloopt. Tip: je kan een melding in de software instellen. De Niko Home app zal je er dan aan herinneren dat je je token moet vernieuwen.

 1. Zorg ervoor dat je alles hebt wat je nodig hebt (zie hierboven).

 2. Klik op Dashboard.

 3. Klik op Geconnecteerde services beheren.

 4. Klik in het deel Bijkomende stappen vereist op het pijltje naast het logo van de Hobby API.

 5. Klik op Beheren.

 6. Volg de instructies die op je scherm verschijnen om een nieuw token te ontvangen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.