Skip to main content
Skip table of contents

Energie

Startpunt

Omschrijving van het tabblad Energie

Het tabblad Energie toont de status van:

Het tabblad bevat statische gegevens. Klik op Gegevens vernieuwen om de pagina te herladen.

Klik op de knop Export data om een .csv-bestand met je dagelijkse en driemaandelijkse energieverbruik aan te maken.

P1-verbinding digitale meter

Het deel over de P1-verbinding voor je digitale meter bevat de volgende onderdelen:

Onderdeel

Omschrijving

Verbinding

Verbindingsindicator:

  • verbonden: de digitale meter is met de P1-kabel aangesloten op de draadloze slimme hub

  • niet verbonden: de digitale meter is niet aangesloten op de draadloze slimme hub

Laatste communicatie

Tijdstempel van de laatste communicatie van de digitale meter met de draadloze slimme hub

Protocol

  • DSMR 2.2, 3, 4 of 5 (NL)

  • Fluvius, Ores, Resa, Sibelga (BE)

Ongeldig/totaal aantal berichten

Geeft een idee van de communicatiestatus tussen de digitale meter en de draadloze slimme hub:

  • veel ongeldige berichten = slechte communicatie

  • weinig ongeldige berichten = goede communicatie

Beschikbare metingen

  • Beschikbare data op de P1-poort

  • Serienummer van je digitale meter

Omvormer zonnepaneel

Het deel over de omvormer voor zonnepanelen bevat de volgende onderdelen:

Onderdeel

Omschrijving

Verbinding

Verbindingsindicator:

  • verbonden: de omvormer voor zonnepanelen is aangesloten op de connected controller of de draadloze slimme hub

  • niet verbonden: de omvormer voor zonnepanelen is niet aangesloten op de connected controller of de draadloze slimme hub

Laatste communicatie

Tijdstempel van de laatste communicatie van de omvormer voor zonnepanelen met de connected controller of de draadloze slimme hub

Leverancier

SMA, leverancier ondersteund vanaf v2.10

Serienummer

Serienummer van de omvormer voor zonnepanelen

Foutcode

Informatie voor je PV-installateur of SMA bij problemen

ModBus-verbinding

Informatie voor je PV-installateur of SMA bij problemen

Paswoord installateur

Informatie voor je PV-installateur of SMA bij problemen

Energiemetingen

Het deel over energiemetingen bevat de volgende onderdelen:

Onderdeel

Beschrijving

Pijl

Klik op het pijltje naast de energiemeting waar je een probleem voor wilt vaststellen.

Naam

De naam of schermnaam van de meting in de programmeersoftware.

Waarde in realtime

De energiemeting in realtime is een statische waarde.
Klik op Gegevens vernieuwen om de waarde opnieuw te laden.

Voor een globale meting kan de waarde positief (energie van het net verbruiken) of negatief (energie op het net injecteren) zijn.

Voor een submeting moet de waarde altijd positief zijn. Als de waarde negatief is moet je de parameter Meetrichting stroomklem (van een kanaal) van de bediening voor energiemeting instellen op omgekeerd en het configuratiebestand uploaden naar de installatie, of de richting van de meetklem in de kast handmatig aanpassen.

De waarde van een slimme stekker van een geconnecteerd schakelbaar stopcontact is altijd positief.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.