Skip to main content
Skip table of contents

Een energiemeting aanmaken met een draadloze meetmodule

Startpunt

Procedure

 1. Klik in de rechterknoppenbalk op de knop Bedieningen en toestellen toevoegen.
  Resultaat: Het deelvenster Bedieningen en toestellen toevoegen verschijnt en toont de categorieën waarin de bedieningen en toestellen worden onderverdeeld.

 2. Je hebt nu de keuze:

  • Vink je het selectievakje Sla gedetailleerde kenmerken voor elke bediening of toestel over aan, dan kun je meerdere bedieningen of toestellen snel na elkaar toevoegen door ze aan te klikken. Je moet dan wel daarna nog de naam en parameters voor elke bediening of toestel instellen.

  • Vink je het selectievakje Sla gedetailleerde kenmerken voor elke bediening of toestel over uit, dan kun je onmiddellijk de naam of parameters instellen van de bediening of het toestel dat je aangeklikt hebt.

 3. Klik op het pijltje naast de categorie Detectoren.

 4. Kies bovenaan in het deelvenster de gewenste ruimte of klik in de ruimte waar je de draadloze meetmodule wilt plaatsen.

 5. Kies de gewenste draadloze meetmodule in het deel Energiemetingen.
  Resultaat: De gekozen bediening wordt in de geselecteerde ruimte geplaatst.

 6. Wijzig eventueel de naam van de bediening.

 7. Stel de parameters in.

  1. Voor de parameter Type meting kun je kiezen uit:

   1. globale meting: meet het verbruik van het net

   2. submeting verbruik: bv. meet het verbruik van een specifiek toestel bv. warmtepomp

   3. omvormer (productie, batterij): meet een hybride omvormer. Een hybride omvormer converteert elektriciteit uit zonne-energie in bruikbare stroom voor je woning (productie). Hij beheert ook de energieopslag in batterijen en kan interageren met het elektriciteitsnet (batterij).

  2. Voor de parameter Meetrichting Stroomklem kun je kiezen uit:

   1. Normaal (standaard)

   2. Omgekeerd: Stel de parameter in op omgekeerd wanneer er een negatieve waarde is in het tabblad Energie van het menu Diagnose en je de klemmen niet fysiek kunt veranderen.

  3. Alleen voor de draadloze meetmodule, 3x eenfasige meting:

   1. Vul de schermnaam in. Dat is de naam van de meting in de Niko Home app, op het touchscreen, op de Digital black en op het tabblad Energie van het menu Diagnose.

   2. Vink niet-gebruikte kanalen af. Ze zullen niet verschijnen in de Niko Home app, op het scherm, op de Digital black of op het tabblad Energie van het menu Diagnose.

 8. Sleep de bediening naar de correcte locatie op het grondplan.

 9. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Bedieningen en toestellen toevoegen.

 10. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Creëren.

Versleep je een toestel of bediening naar een andere ruimte, dan wordt het veld Ruimte in het deelvenster automatisch aangepast.

Als de spanning aan de voeding van de Niko Home Control installatie onderbroken wordt, worden geen gegevens meer gelogd, zelfs niet als er nog verbruik of productie is op de gemeten schakelkringen.

Je verliest alle gegevens van een kanaal als je een van de volgende dingen doet:

 • het kanaal verwijdert.

 • het type meting verandert.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.