Skip to main content
Skip table of contents

Een dagelijks schema aanmaken

Startpunt

Procedure

  1. Stel een tijdslot in. Kies een tijdslot met vaste tijden of een tijdslot op basis van de astroklok.

  2. (optioneel) Klik op Tijdslot toevoegen om een extra tijdslot aan te maken.

  3. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Creëren.

Voorbeeld

In dit voorbeeld van een tijdschema voor de buitenverlichting zijn de tijdsloten ingesteld van 06.00 uur tot 07.00 uur en van 21.00 uur tot 23.00 uur.

Alt text
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.