Skip to main content
Skip table of contents

Dashboard (diagnose)

Startpunt

Beschrijving van het tabblad Dashboard

Het tabblad Dashboard van de Diagnosepagina geeft een statusoverzicht van de installatie aan de hand van de volgende onderdelen.

Alt text

Ref

Onderdeel

Omschrijving

A

Huidige status (installatie)

De status van de installatie wordt aangegeven met dezelfde kleur als de statusled op de connected controller.


B

Laatste waarschuwingen en foutmeldingen

De waarschuwingen (oranje) en foutmeldingen (rood) zijn geordend van nieuw naar oud.

C

Huidige status (server)

De status van de server wordt aangegeven met dezelfde kleur als de serverled op de connected controller.


D

Systeeminformatie en connected controller

Deze gegevens (o.a. de softwareversie, de laatste configuratie, het serienummer en het IP-adres) heb je nodig als je de klantendienst van Niko contacteert.

Kleurencodes huidige status van de installatie

Kleur

Betekenis

Actie

Groen

De installatie werkt correct.


Oranje

Er is een probleem gedetecteerd.

Bekijk de Laatste waarschuwingen .

Rood

Er is een fout gedetecteerd.

Bekijk de Laatste foutmeldingen .

Kleurencodes huidige status van de server

Kleur

Betekenis

Actie

Groen

De verbinding met de Niko-server werkt goed, de installatie is correct geregistreerd.


Oranje

De verbinding met de Niko-server werkt goed, maar de installatie werd nog niet geregistreerd.

Registreer de installatie op https://mynikohomecontrol.niko.eu.

Gebruik het MAC-adres en serienummer SN dat je op de pagina Dashboard onder systeeminformatie en connected controller vindt.


Rood

Er is geen verbinding met de Niko-server. De netwerkverbinding is onderbroken of de Niko-server is niet bereikbaar.

Controleer de internetverbinding. Als die goed werkt, contacteer dan de klantendienst van Niko.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.