Skip to main content
Skip table of contents

Componenten

Startpunt

Beschrijving van het tabblad Components

Het tabblad Components van de diagnosepagina toont de status van geprogrammeerde en/of geïnstalleerde componenten. Dit zijn de fysieke onderdelen van het systeem, zowel bedieningen als modules. 

Het tabblad bevat de volgende onderdelen.

Alt text

Ref

Onderdeel

A

Geprogrammeerde componenten

B

Geïnstalleerde componenten

C

Zoeken

D

Start het zoeken naar componenten

E

Geeft enkel de niet-gevonden componenten weer

F

Componentenlijst

Componenten zoeken

Om de componenten van de installatie te bekijken en hun status te controleren:

  1. Klik op het gewenste tabblad: Geprogrammeerde componenten of Geïnstalleerde componenten.

  2. Klik rechts bovenaan de lijst op Start het zoeken naar componenten.
    Resultaat: De lijst wordt stelselmatig aangevuld en je ziet een wachtsymbool op de plaats van de startknop. Een kleurcode geeft de status van de gecontroleerde componenten weer.

    Vink  Geef enkel de componenten weer die niet gevonden werden  aan om alleen de componenten met status rood te zien. 

Enkele voorbeelden van zoektermen zijn;

  • de naam van een bediening of toestel zoals ingegeven in de programmeersoftware

  • het adres van een bediening of een module

  • een locatie

Componentenlijst

De componentenlijst bevat voor iedere component de volgende informatie.

Ref

Onderdeel en omschrijving

A

Statusindicator voor:

B

Naam van de bediening of het toestel zoals ingegeven in de programmeersoftware

C

Adres van de bediening of de module

D

Ruimte waarin de bediening of het toestel zich bevindt (zoals ingegeven in de programmeersoftware)

Statusindicator van geprogrammeerde componenten

Kleur

Betekenis

Groen

De component is geprogrammeerd en fysiek aanwezig.

Rood

De component is geprogrammeerd maar wordt niet teruggevonden.

Statusindicator van geïnstalleerde componenten

Kleur

Betekenis

Grijs

De component is fysiek aanwezig maar niet geprogrammeerd in de software.

Rood

De component is fysiek aanwezig en geprogrammeerd in de software.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.