Skip to main content
Skip table of contents

Buscommunicatie

Startpunt

Beschrijving van het tabblad Bus communication

Het tabblad Bus communication van de Diagnosepagina geeft een statusoverzicht van de buscommunicatie.

De pagina bevat de volgende onderdelen.

Ref

Onderdeel

Omschrijving

A

Live opvolging

Overzicht van nieuwe busberichten

B

Logboek

De busberichten van de voorbije 3 tot 7 dagen

C

Zoeken

Zoekfunctie om busberichten terug te vinden

D

Berichtenlijst

De berichten uit live opvolging of logboek

Onderstaande geautomatiseerde berichten worden niet weergegeven:

  • tijdstempels

  • temperatuurmetingen

  • analoge sensormetingen

  • energiemetingen

De metingen van een windmeter van een zonnescherm worden bijvoorbeeld niet gelogd. 
Als een meting een basisactie of routine doet starten  (bv. de wind wakkert aan waardoor het zonnescherm opgehaald wordt), dan wordt deze basisactie of routine wel gelogd. 

Zoeken

Enkele voorbeelden van zoektermen:

  • de naam van een bediening of toestel zoals ingegeven in de programmeersoftware

  • het adres van een bediening of een module

  • een ruimte

Berichtenlijst

De berichtenlijst bevat de volgende informatie.

Ref

Onderdeel en omschrijving

A

Datum en tijd van het busbericht

B

Bediening/toestel-aanduiding:

  • vierkant = bediening. Dit bericht is door de vernoemde bediening gegenereerd.

  • cirkel = toestel. Dit bericht stuurt het vernoemde toestel aan.

C

Naam van de bediening of van het toestel zoals ingegeven in de programmeersoftware

D

Omschrijving van het busbericht

E

Adres van de bediening of van de module: verwijst naar de bediening of de module

F

Ruimte waar de bediening of het toestel zich bevindt (zoals ingegeven in de programmeersoftware)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.