Skip to main content
Skip table of contents

Bedieningen en toestellen adresseren

 • Gebruik de Niko Home app om de Digital black, 24 V te adresseren en met je Niko Home Control te verbinden.

 • Gebruik de Niko Home Control programmeersoftware of de Niko Home app om producten voor traditionele bekabeling te adresseren.

Startpunt

Procedure

 1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Bedieningen en toestellen.
  Resultaat:

  • Het deelvenster Bedieningen en toestellen adresseren verschijnt en toont de adresseerstatus van de configureerde bedieningen en toestellen.

  • Het tekenvlak toont alle bedieningen.
    

 2. Klik op de plustekens van de bedieningen om ze toe te voegen aan de lijst in het deelvenster. Houd hierbij de volgorde aan waarin je ze wilt adresseren.

  Je kiest zelf hoeveel bedieningen en toestellen je tegelijk in de lijst opneemt. Uiteindelijk moeten alle bedieningen geadresseerd worden.

  Gebruik eventueel de tools Zoek, Filter of Multiselect.

 3. Stap door de woning en druk op een willekeurige toets van elke bediening in de lijst. Houd de volgorde aan zoals opgelijst in de programmeersoftware.
   

 4. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Adresseren.

Video

Bekijk hier een voorbeeld. Zet je geluid aan om de video te bekijken.

https://www.youtube.com/embed/2Zn3Chjro-A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.