Skip to main content
Skip table of contents

Basisactie verwijderen

Startpunt

 • Je project bevat minstens één basisactie.
 • Je bevindt je in het overzichtsvenster Creëren.

Procedure

 1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Basisactie.
 2. Klik op het symbool van de te verwijderen basisactie.
  Resultaat:
  Het deelvenster Basisactie verschijnt en toont:
  • de naam van de basisactie.
  • een overzicht van de gelinkte bedieningen en toestellen met hun gedrag en parameters.
 3. Klik op de knop Verwijder basisactie.
 4. Klik op de knop Verwijder om de keuze te bevestigen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.