Skip to main content
Skip table of contents

Upgrade: wat te doen?

Vraag

Wat moet ik doen als de installatie meldt dat een upgrade noodzakelijk is?

Antwoord

Als je een nieuwe programmering oplaadt, controleert de software telkens of alle modules en bedieningen in de installatie beschikken over de recentste softwareversie. Na deze controle verschijnt een bericht of de installatie al dan niet een upgrade nodig heeft.

Een upgrade van de Niko Home Control installatie is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de recentste versie van de softwaretools en functionaliteiten en om mogelijke bugs te herstellen.

Oplossing

Als een upgrade vereist is, klik je op Upgrade bovenaan rechts in de menubalk van de Niko Home Control software. Afhankelijk van de installatie verloopt de upgrade in de volgende stappen:

  1. Scan via de controller alle modules en bedieningen en upgrade indien nodig.
    Tijdens deze eerste stap meldt het programma al of er ook een upgrade van de voeding vereist is. De specifieke upgrade voor de voeding voer je als laatste stap van de upgradeprocedure uit. 
  2. Upgrade vervolgens alle IP-devices, elk apart. 
    Sluit de computer achtereenvolgens aan op de IP-interface, de touchscreens en eventueel de back-upcontroller. Voer telkens een scan uit, en activeer een upgrade indien nodig.
  3. Upgrade de voeding (eenmalig noodzakelijk, vanaf softwareversie 1.4)
    Voeg eerst tijdelijk een back-upvoeding toe in de schakelkast. De voeding wordt nameijk uitgeschakeld tijdens deze upgrade, en dat is niet gewenst. .

Meer info

Voor een gedetailleerde uitleg over het upgraden van de installatie, ga naar Upgrade installatie.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.