Skip to main content
Skip table of contents

Upgrade installatie

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je een installatie moet upgraden.

Deze guide is enkel voor programmeersoftware ouder dan versie 1.10. Vanaf Niko Home Control programmeersoftware versie 1.10 werd het upgradeproces uitgewerkt als wizard die je stap voor stap door de upgradestappen leidt.
 • Download de laatste versie van de Niko Home Control software via de website van Niko en installeer hem op je laptop.
 • Schakel de antivirus en WIFI van je laptop tijdelijk uit en voeg ‘configurator.exe’ toe aan de lijst van betrouwbare software voor je firewall.
 • Start de Niko Home Control software.
 • Koppel je laptop aan de controller van de Niko Home Control installatie met behulp van een patchsnoer RJ45-RJ45.
 • Wacht enige minuten.  


 • Klik in de linkerhelft van het scherm op installatie naar pc downloaden om de bestaande programmering te bewaren. 
 • De Niko Home Control software toont de Projectinformatie van de programmering.


 • Klik op opslaan als.
 • Sla de programmering van de installatie op zoals je ook andere bestanden bewaart.
  Je keert terug naar het startscherm van de stap Projectinformatie.
 • Klik op Upgrade rechts bovenaan op het scherm. 
  Je gaat naar het tabblad Upgrade van de installatie. • Klik op Stap 2: Start de upgradeprocedure.
  De Niko Home Control software scant de installatie.
  Na de scan geeft de software aan of er modules moeten worden geüpgraded.


 • Klik op Upgrade starten.
  De Niko Home Control software upgradet de modules, inclusief de controller.

Afhankelijk van de grootte van de installatie kan de upgrade enkele minuten tot een halfuur duren. Houd er rekening mee dat tijdens het upgraden de installatie niet actief is en de outputs dus niet bedienbaar zijn. 

De Niko Home Control software meldt dat alle modules en bedieningen zijn geüpgraded.

 • Klik op OK.
  Je keert terug naar het Upgrade startscherm. 


 • Klik bij Stap 3 op Specificeer je installatie als de installatie nog andere IP-devices en/of een back-up controller bevat. 

De Niko Home Control software detecteert geen IP-devices en geeft dus niet aan of er nog IP-devices zijn die je moet upgraden.  • Haal de UTP-kabel uit de controller en koppel hem aan het volgende IP-device.
 • Wacht enige minuten totdat de Niko Home Control software het gekoppelde IP-device gevonden heeft.
Controller, touchscreen en IP-interface zijn voorbeelden van IP-devices. Elk IP-device moet afzonderlijk worden geüpgraded. De twee keuze-opties bovenaan het scherm zijn informatief. 
 • Klik op start.
  De Niko Home Control software scant het gekoppelde IP-device.
  Na de scan geeft de software aan of Upgrade vereist is voor het gekoppelde IP-device.
 • Klik op Upgrade starten.
  Zodra de upgrade gereed is meldt de Niko Home Control software: 'Aangesloten IP-device(s) en/of de back-up controller zijn geüpgraded.'
 • Klik op OK om terug te keren naar het Upgrade startscherm.
 • Herhaal Stap 3 totdat alle IP-devices zijn geüpgraded.
  Vergeet niet telkens de UTP-kabel aan het volgende IP-device te koppelen.

Geef je computer de nodige tijd om het nieuwe IP-device te detecteren en te adresseren.
 • Koppel de UTP-kabel terug aan de controller nadat je het laatste IP-device hebt geüpgraded .

De Niko Home Control software detecteert of het nodig is de voeding te upgraden.

Afhankelijk daarvan kun je wel of niet naar Stap 4 gaan. 

 • Klik bij Stap 4 op Specificeer je installatie.


Je kunt de MASTER-voeding niet upgraden. Upgrade eerst de eventuele secundaire voeding(en) en draag daarna de MASTER-rol tijdelijk over door twee seconden op de MASTER-knop op de voeding in de schakelkast. Heeft de installatie maar één voeding? Steek dan een andere voeding bij die de MASTER-rol waarneemt terwijl je de oorspronkelijke voeding upgradet. 
 • Klik op Upgrade.

Zodra de upgrade gereed is meldt de Niko Home Control software: 'De upgrade van de voedingen is voltooid.'

Deze upgradebevestiging betreft alleen de secundaire voeding(en)!
 • Klik op OK om terug te keren naar het Upgrade startscherm.


De upgrade is voltooid.

 • Klik op Projectinformatie om naar het startscherm van de software te gaan.

Je kunt nu verdergaan met de stap Creatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.